Alergologia Esculap.com - kliknij tutaj, by przejść na stronę główną

Standardy i wytyczne

Polskie standardy leczenia nieżytów nosa

Polskie standardy leczenia nieżytów nosa

Objawy nieżytu nosa stanowią jedną z najczęściej zgłaszanych przez pacjentów dolegliwości w naszej codziennej praktyce, zwłaszcza w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Według badania ECAP, w populacji polskiej schorzenie to dotyka 14,5 mln osób, z czego ponad 8,5 mln stanowią chorujący na alergiczny nieżyt nosa (ANN)...

Za i przeciw swoistej immunoterapii alergenowej

Za i przeciw swoistej immunoterapii alergenowej

W większości przypadków znajomość mechanizmów patofizjologicznych chorób alergicznych i ich związek z obecnością specyficznych przeciwciał klasy IgE umożliwia skuteczne leczenie farmakologiczne. W strategii leczenia chorób alergicznych, obok farmakoterapii, edukacji i postępowania profilaktycznego, istotne miejsce zajmuje alergenowa swoista immunoterapia (ASIT)...

Leki antyhistaminowe – kiedy i jak stosować w chorobach alergicznych

Leki antyhistaminowe – kiedy i jak stosować w chorobach alergicznych

Histamina to organiczny związek chemiczny, będący heterocykliczną aminą, który należy do grupy najwcześniej poznanych mediatorów reakcji alergicznej (1,2). Jest to pochodna imidazolu, powstająca w reakcji dekarboksylacji histydyny katalizowanej w tkankach ssaków przez dekarboksylazę L-aminokwasów aromatycznych, o rozległej swoistości tkankowej i narządowej...

Postępowanie w alergicznym nieżycie nosa u dzieci w oparciu o najnowsze wytyczne

Postępowanie w alergicznym nieżycie nosa u dzieci w oparciu o najnowsze wytyczne

Alergiczny nieżyt nosa (ANN) jest ogólnoświatowym problemem zdrowotnym generującym znaczne obciążenie opieki zdrowotnej. Mimo prawdopodobnego niedodiagnozowania, jest oceniany jako najczęstsza przewlekła choroba u dzieci (1). Chociaż ANN nie jest z reguły schorzeniem zagrażającym życiu i nie wiąże się z wysoką śmiertelnością, to jednak występuje głównie u osób będących w okresie intensywnego życia zawodowego lub nauki, co ma ogromne znaczenie socjoekonomiczne...

Terapia podstawowa atopowego zapalenia skóry

Terapia podstawowa atopowego zapalenia skóry

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą chorobą skóry, której towarzyszy uporczywy świąd, a sucha skóra jest objawem dominującym (1). Przebieg i obraz kliniczny tego schorzenia wpływają znacząco na obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin (2). Częstość występowania choroby ocenia się na 1–3% wśród dorosłych i do 20% wśród dzieci (1,3), a koszt terapii w USA oszacowano na 1 bilion dolarów (1)...

Najnowsze standardy terapii pokrzywek

Najnowsze standardy terapii pokrzywek

Pokrzywka jest heterogenną jednostką chorobową, z którą coraz częściej spotykają się w swojej praktyce alergolodzy i dermatolodzy. Jest ona jedną z najczęstszych dermatoz, która istotnie wpływa na jakość życia pacjentów. Ze względu na uporczywość objawów, świąd, ból, widoczne na skórze bąble, a czasem zagrażające życiu obrzęki, pokrzywka powoduje znaczny uszczerbek na zdrowiu, istotnie wpływa na jakość życia i kontakty społeczne dotkniętych nią osób...

Farmakoterapia astmy i alergicznego nieżytu nosa zgodnie z najnowszymi wytycznymi GINA i ARIA

Farmakoterapia astmy i alergicznego nieżytu nosa zgodnie z najnowszymi wytycznymi GINA i ARIA

Choroby alergiczne współcześnie stanowią jeden z poważniejszych problemów zdrowia publicznego. Od kilkudziesięciu lat na całym świecie obserwuje się gwałtowny wzrost częstości ich występowania. Szacuje się, że objawy alergii wykazuje obecnie od 10 do 30% Europejczyków, a światowe tendencje wzrostowe wciąż się utrzymują. Mówi się, że zapadalność na choroby alergiczne osiągnęła rozmiary epidemii...