Czystość kąpieliska będzie można sprawdzić on-line

Czystość kąpieliska będzie można sprawdzić on-line

Czystość wody w kąpieliskach morskich i śródlądowych będzie można sprawdzić w internecie. Szczegóły dot. lokalizacji kąpielisk, jakości wody i okresu ich funkcjonowania znaleźć można w Serwisie Kąpieliskowym na stronie Głównej Inspekcji Sanitarnej.

Polskie standardy leczenia nieżytów nosa

Objawy nieżytu nosa stanowią jedną z najczęściej zgłaszanych przez pacjentów dolegliwości w naszej codziennej praktyce, zwłaszcza w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Według badania ECAP, w populacji polskiej schorzenie to dotyka 14,5 mln osób, z czego ponad 8,5 mln stanowią chorujący na alergiczny nieżyt nosa (ANN)...

Alergeny