Aktualności

Alergie na pokarmy powiązane z ryzykiem chorób serca
16.11.2023
Reakcje alergiczne na powszechne produkty spożywcze mogą znacznie zwiększyć ryzyko chorób serca i śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych. Dotyczy to również osób bez wyraźnych objawów alergii pokarmowych.
Nowe badanie dotyczące alergii
03.11.2023
W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci rozwinął się pogląd, że pewien poziom narażenia na drobnoustroje może zmniejszyć ryzyko wystąpienia alergii. Został nazwany hipotezą higieniczną, która obecnie podważa nowy artykuł opublikowany w „Science Immunology".
Zmiany klimatu są niebezpieczne dla astmatyków
11.09.2023
Skutki zmian klimatu są bardziej niebezpieczne dla pacjentów z chorobami płuc – donoszą pulmonolodzy i naukowcy z European Respiratory Society (ERS) i wzywają do zaostrzenia standardów czystości powietrza.

Publikacje

Miejsce terapii anty-IL-5 w leczeniu astmy ciężkiej
19.04.2021
Zastosowanie nowych terapii biologicznych otworzyło nowy etap w leczeniu ciężkiej astmy.
Omalizumab – program leczenia przewlekłej spontanicznej pokrzywki
07.04.2021
Brak skuteczność leczenie pokrzywki za pomocą leków przeciwhistaminowych jest wskazaniem do leczenia specjalistycznego.
Komentarz: GINA 2020 – zmiany w leczeniu astmy
18.03.2021
Dobór inhalatora do pacjenta jest bardzo ważny i powinien być indywidualny.
18.03.2021
Zastosowanie terapii SMART w leczeniu astmy w świetle wytycznych GINA 2020 – przypadki kliniczne
25.02.2021
Leczenie farmakologiczne astmy oskrzelowej obejmuje przewlekłe stosowanie leków kontrolujących przebieg choroby oraz preparatów „ratunkowych”.
Leczenie alergicznego nieżytu nosa (ANN) w czasie pandemii COVID-19
18.12.2020
Dla większości pacjentów ocena kontroli nieżytu nosa nie jest łatwa.
18.12.2020

Standardy i wytyczne

Algorytm opieki lekarskiej nad chorym na ciężką niekontrolowaną astmę oskrzelową w kontekście funkcjonowania w Polsce programów lekowych z terapią biologiczną
01.02.2019
W Polsce funkcjonuje program lekowy, który umożliwia zastosowanie terapii biologicznej u pacjentów chorujących na ciężką astmę oskrzelową.
Przewlekła pokrzywka – diagnostyka i postępowanie. Przegląd wytycznych
29.11.2018
Zazwyczaj bąbel pokrzywkowy ustępuje bez pozostawienia śladu po ok. 2–3 godzinach.
Najnowsze wytyczne dotyczące definicji, klasyfikacji, diagnostyki i leczenia pokrzywek EAACI/GA2LEN/EDF/WAO 2017
02.08.2018