Alergeny Na jad owadów

Co nowego w alergii na jady owadów błonkoskrzydłych?
24.05.2013
Nadwrażliwość na jady owadów może mieć podłoże immunologiczne i nieimmunologiczne. Reakcje IgE-zależne to te, którym może zapobiec alergolog. Pozostałe typy odczynów leczy się objawowo...
24.05.2013
Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych - kogo odczulać?
14.05.2010
2
Artykuł ten jest adresowany przede wszystkim do lekarzy rodzinnych. Rosnąca w społeczeństwie świadomość ryzyka groźnych dla życia reakcji po użądleniach owadów wymaga, aby lekarze POZ poszerzyli swoją wiedzę na ten temat.