Alergeny Na leki

Przewlekła pokrzywka - diagnostyka i leczenie według najnowszych wytycznych
27.05.2010
Przewlekła pokrzywka jest niejednorodnym zespołem chorobowym, na który składają się zróżnicowane pod względem etiologii jednostki chorobowe. Wśród czynników etiologicznych najczęściej wymienia się czynniki fizykalne i reakcje autoimmunologiczne. Toczy się dyskusja, czy przewlekłe stany zapalne, leki i elementy diety są czynnikami wywołującymi, czy tylko zaostrzającymi tę chorobę. Według niektórych autorów nawet w 90% przypadków przyczyna pokrzywki jest nieznana, mówi się wówczas o przewlekłej pokrzywce idiopatycznej.
Nadwrażliwość na aspirynę - diagnostyka i postępowanie
25.05.2010
Objawy nadwrażliwości na NLPZ są pochodną mechanizmu działania tej grupy leków, który opiera się na hamowaniu niektórych szlaków metabolizmu kwasu arachidonowego. Kwas arachidonowy jest substratem dwóch rodzajów enzymów - cyklooksygenaz (COX-1 i COX-2) oraz lipooksygenazy. W szlaku oksygenaz produktami końcowymi przemian są prostaglandyny, tromboksan A2 oraz prostacyklina, a w szlaku lipooksygenazy - leukotrieny.
Diagnostyka nadwrażliwości na leki
17.05.2010
Niepożądane działania leków można podzielić na dwa typy. Są to reakcje typu A, na które składają się przewidywalne skutki uboczne leku związane z jego farmakologicznym działaniem, takie jak senność po lekach antyhistaminowych...
Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwkaszlowych w praktyce klinicznej
22.06.2009
Kaszel jest odruchem obronnym dróg oddechowych, który zapobiega aspiracji niebezpiecznych dla dróg oddechowych substancji i ciał obcych. Odruch kaszlowy wiąże się z szybkim wyrzuceniem powietrza z dróg oddechowych, co umożliwia ich oczyszczenie z płynów, śluzu oraz ciał obcych. Odruch kaszlowy jest pożądany w przypadku aspiracji ciał obcych czy też pokarmu do dróg oddechowych, a także w schorzeniach przebiegających z zaburzeniami ruchomości rzęsek nabłonka dróg oddechowych.
22.06.2009
Alergia na leki
05.11.2008
Dzięki ogromnemu postępowi farmakoterapii dysponujemy tysiącami leków przepisywanych przez lekarzy i kupowanych bez recepty. Powszechność reklamy, zwłaszcza telewizyjnej, powoduje ogromny wzrost zużycia leków.
05.11.2008
Astma z nadwrażliwością na aspirynę
05.11.2008
Astma aspirynowa (aspirin-induced asthma, AIA) to szczególny typ astmy, w którym stwierdza się nadwrażliwość na aspirynę oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Częstość AIA wynosi od 4,3% do 11%.
05.11.2008
Nadwrażliwość na aspirynę na tle reakcji nietolerancji leków
02.07.2007
Do reakcji ubocznych lub niepożądanych po lekach zaliczamy wszelkie niepożądane i nieoczekiwane efekty pojawiające się po podaniu leku w celu terapeutycznym, diagnostycznym lub profilaktycznym. Metaanaliza dostępnych danych z 39 badań przeprowadzonych w USA w latach 1966-1996 wykazała, że częstość poważnych reakcji niepożądanych po lekach u pacjentów hospitalizowanych wynosi 6,7% i wzrasta do 15,1%, jeśli weźmiemy pod uwagę również reakcje nie stanowiące bezpośredniego zagrożenia dla życia chorego.
02.07.2007
Alergia na leki. Trudny problem dla lekarzy, niebezpieczeństwo dla chorych
27.08.2005
1
Reakcje alergiczne na leki to nieprzewidywalne, niepożądane reakcje polekowe występujące u predysponowanych osób, w których patogenezie zaangażowany jest układ immunologiczny (immunologicznie mediowane reakcje nadwrażliwości na lek). Są one wywoływane przez antybiotyki, sulfonamidy, leki zwiotczające mięśnie, leki przeciwdrgawkowe, enzymy, hormony, szczepionki.
27.08.2005
1