Alergeny Na leki

Przewlekła pokrzywka - diagnostyka i leczenie według najnowszych wytycznych

Przewlekła pokrzywka - diagnostyka i leczenie według najnowszych wytycznych

Przewlekła pokrzywka jest niejednorodnym zespołem chorobowym, na który składają się zróżnicowane pod względem etiologii jednostki chorobowe. Wśród czynników etiologicznych najczęściej wymienia się czynniki fizykalne i reakcje autoimmunologiczne. Toczy się dyskusja, czy przewlekłe stany zapalne, leki i elementy diety są czynnikami wywołującymi, czy tylko zaostrzającymi tę chorobę. Według niektórych autorów nawet w 90% przypadków przyczyna pokrzywki jest nieznana, mówi się wówczas o przewlekłej pokrzywce idiopatycznej.

Nadwrażliwość na aspirynę - diagnostyka i postępowanie

Nadwrażliwość na aspirynę - diagnostyka i postępowanie

Objawy nadwrażliwości na NLPZ są pochodną mechanizmu działania tej grupy leków, który opiera się na hamowaniu niektórych szlaków metabolizmu kwasu arachidonowego. Kwas arachidonowy jest substratem dwóch rodzajów enzymów - cyklooksygenaz (COX-1 i COX-2) oraz lipooksygenazy. W szlaku oksygenaz produktami końcowymi przemian są prostaglandyny, tromboksan A2 oraz prostacyklina, a w szlaku lipooksygenazy - leukotrieny.

Diagnostyka nadwrażliwości na leki

Diagnostyka nadwrażliwości na leki

Niepożądane działania leków można podzielić na dwa typy. Są to reakcje typu A, na które składają się przewidywalne skutki uboczne leku związane z jego farmakologicznym działaniem, takie jak senność po lekach antyhistaminowych...

Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwkaszlowych w praktyce klinicznej

Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwkaszlowych w praktyce klinicznej

Kaszel jest odruchem obronnym dróg oddechowych, który zapobiega aspiracji niebezpiecznych dla dróg oddechowych substancji i ciał obcych. Odruch kaszlowy wiąże się z szybkim wyrzuceniem powietrza z dróg oddechowych, co umożliwia ich oczyszczenie z płynów, śluzu oraz ciał obcych. Odruch kaszlowy jest pożądany w przypadku aspiracji ciał obcych czy też pokarmu do dróg oddechowych, a także w schorzeniach przebiegających z zaburzeniami ruchomości rzęsek nabłonka dróg oddechowych.

Alergia na leki

Alergia na leki

Dzięki ogromnemu postępowi farmakoterapii dysponujemy tysiącami leków przepisywanych przez lekarzy i kupowanych bez recepty. Powszechność reklamy, zwłaszcza telewizyjnej, powoduje ogromny wzrost zużycia leków.

Astma z nadwrażliwością na aspirynę

Astma z nadwrażliwością na aspirynę

Astma aspirynowa (aspirin-induced asthma, AIA) to szczególny typ astmy, w którym stwierdza się nadwrażliwość na aspirynę oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Częstość AIA wynosi od 4,3% do 11%.

Nadwrażliwość na aspirynę na tle reakcji nietolerancji leków

Nadwrażliwość na aspirynę na tle reakcji nietolerancji leków

Do reakcji ubocznych lub niepożądanych po lekach zaliczamy wszelkie niepożądane i nieoczekiwane efekty pojawiające się po podaniu leku w celu terapeutycznym, diagnostycznym lub profilaktycznym. Metaanaliza dostępnych danych z 39 badań przeprowadzonych w USA w latach 1966-1996 wykazała, że częstość poważnych reakcji niepożądanych po lekach u pacjentów hospitalizowanych wynosi 6,7% i wzrasta do 15,1%, jeśli weźmiemy pod uwagę również reakcje nie stanowiące bezpośredniego zagrożenia dla życia chorego.

Alergia na leki. Trudny problem dla lekarzy, niebezpieczeństwo dla chorych

Alergia na leki. Trudny problem dla lekarzy, niebezpieczeństwo dla chorych

comment 1

Reakcje alergiczne na leki to nieprzewidywalne, niepożądane reakcje polekowe występujące u predysponowanych osób, w których patogenezie zaangażowany jest układ immunologiczny (immunologicznie mediowane reakcje nadwrażliwości na lek). Są one wywoływane przez antybiotyki, sulfonamidy, leki zwiotczające mięśnie, leki przeciwdrgawkowe, enzymy, hormony, szczepionki.

Alergeny