Artykuły

Alergia wziewna - kiedy odczulanie jest skuteczne?

Alergia wziewna - kiedy odczulanie jest skuteczne?

Wywiad z alergologiem, pulmonologiem i pediatrą - dr Anną Zawadzką-Krajewską z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Alergiczny nieżyt nosa u dzieci

Alergiczny nieżyt nosa u dzieci

Alergiczny nieżyt nosa jest chorobą o złożonej etiologii, na którą składają się zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe.

Nadwrażliwość na pokarmy – ABC lekarza praktyka

Nadwrażliwość na pokarmy – ABC lekarza praktyka

Nadwrażliwością na pokarmy nazywamy każde negatywne dla zdrowia skutki wynikające z oddziaływania pokarmu potencjalnie uznawanego za bezpieczny i niestanowiący zagrożenia dla większości populacji.

Znaczenie probiotyków w prewencji chorób alergicznych

Znaczenie probiotyków w prewencji chorób alergicznych

Aktywność mikroflory jelitowej wywiera wpływ na zdrowie gospodarza i kształtuje prawidłową odpowiedź układu immunologicznego. Badania przeprowadzone przez zespół naukowców z Estonii wskazały na istnienie zależności między wystąpieniem choroby alergicznej a składem ekosystemu jelitowego.

Alergia na antybiotyki β-laktamowe u dzieci

Alergia na antybiotyki β-laktamowe u dzieci

Rzeczywista częstość alergii na antybiotyki nie jest znana. Badania rejestracyjne leków nie skupiają się na ustaleniu, czy objawy niepożądane, które wystąpiły, są wynikiem alergii, czy doszło do nich w innym mechanizmie.

Alergeny