Artykuły

Astma u osób w podeszłym wieku

Astma u osób w podeszłym wieku

Podstawowe zasady terapii astmy u chorych w podeszłym wieku nie odbiegają od tych przewidzianych dla pozostałej populacji.

Alergeny