Alergeny Wziewne

Niealergiczny i alergiczny nieżyt nosa
26.08.2015
Dolegliwość powszechnie nazwana katarem oznacza zapalenie błony śluzowej nosa i jest określana w nazewnictwie medycznym jako alergiczny (ANN) lub niealergiczny (NNN) nieżyt nosa. Objawy niealergicznego nieżytu nosa są podobne do tych, które występują w nieżycie alergicznym, ale inna jest etiologia występowania choroby...
Nieżyty nosa u dzieci. Czy ten nos należy do alergika?
12.08.2015
Nieżyt nosa jest stanem zapalnym błony śluzowej nosa. Charakteryzuje się co najmniej 2 z następujących objawów: wyciek z nosa, świąd nosa, kichanie, zatkanie nosa...
Marsz alergiczny
12.08.2015
Marsz alergiczny definiowany jest jako naturalna historia przebiegu chorób atopowych, polegająca na przechodzeniu wraz z wiekiem od jednego obrazu klinicznego do drugiego...
Alergiczny nieżyt nosa u dzieci
02.04.2015
2
Alergiczny nieżyt nosa jest przewlekłym procesem zapalnym, zazwyczaj IgE-zależnym, wywołanym działaniem alergenów środowiskowych; charakteryzuje się naciekiem komórek zapalnych w błonie śluzowej i warstwie podśluzowej...
02.04.2015
2
Alergiczny nieżyt nosa i przewlekłe zapalenie zatok przynosowych – wspólną chorobą górnych dróg oddechowych
11.06.2014
Przewlekłe zapalenie górnych dróg oddechowych jest zwykle dzielone na dwie jednostki kliniczne związane z umiejscowieniem choroby: nieżyt błony śluzowej nosa (rhinitis) i zapalenie zatok przynosowych (rhinosinusitis)...
Alergia na roztocza
31.01.2014
Roztocza są jedną z najbardziej zróżnicowanych biologicznie grup pajęczaków (Arachnida). Dotychczas opisano ok. 45 tys. gatunków roztoczy (Acari) w 3672 rodzajach i 431 rodzinach. Najważniejsze miejscem życia roztoczy jest gleba, w której odżywiają się obumarłą materią organiczną...
Alergiczny nieżyt nosa z punktu widzenia laryngologa
20.05.2013
Zapalenie błony śluzowej nosa, nazywane zazwyczaj nieżytem nosa, jest najczęstszą przyczyną wizyt chorych w gabinetach lekarskich wszystkich krajów świata o klimacie umiarkowanym, a wysoki poziom zachorowalności utrzymuje się od lat. Istotnie wpływa na jakość życia chorych, ich aktywność prywatną i zawodową oraz generuje wysokie koszty...
20.05.2013
Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?
19.04.2011
Nieżyty nosa u najmłodszych dzieci (poniżej 5. r.ż.) sprawiają wiele kłopotów pacjentom, ich rodzicom, lekarzom rodzinnym i pediatrom. Najczęściej w praktyce lekarskiej spotykamy się z ostrymi nieżytami nosa i zatok o etiologii wirusowej. Rozpoznanie w większości przypadków nie budzi wątpliwości, choroba trwa 7–14 dni i mija w wyniku leczenia objawowego...
19.04.2011
Przewlekła pokrzywka - diagnostyka i leczenie według najnowszych wytycznych
27.05.2010
Przewlekła pokrzywka jest niejednorodnym zespołem chorobowym, na który składają się zróżnicowane pod względem etiologii jednostki chorobowe. Wśród czynników etiologicznych najczęściej wymienia się czynniki fizykalne i reakcje autoimmunologiczne. Toczy się dyskusja, czy przewlekłe stany zapalne, leki i elementy diety są czynnikami wywołującymi, czy tylko zaostrzającymi tę chorobę. Według niektórych autorów nawet w 90% przypadków przyczyna pokrzywki jest nieznana, mówi się wówczas o przewlekłej pokrzywce idiopatycznej.
Pyłkowica - leczenie skojarzone lekami antyhistaminowymi i antyleukotrienowymi
25.05.2010
Pyłkowica to reakcja organizmu na pyłki roślin objawiająca się zazwyczaj nieżytem nosa i zapaleniem spojówek; rzadko w przebiegu pyłkowicy występują objawy skórne i ogólnoustrojowe. Pyłkowica to niezmiernie częste schorzenie, dotyczące około 25% populacji polskiej, a w niektórych grupach wiekowych przekracza nawet 50%. I choć często bagatelizowana, jako choroba niezagrażająca życiu, to wiąże się ze znacznym obniżeniem jakości życia oraz spadkiem produktywności chorych nawet o 10% w okresie sezonu pylenia.
Alergiczne zapalenie spojówek - jak diagnozować i leczyć
22.06.2009
1
Alergiczne zapalenie spojówek jest jedną z najczęstszych chorób oczu i jednym z najczęstszych powodów zgłaszania się pacjentów do alergologa. Ze względu na łagodny przebieg choroby, która nie stanowi zagrożenia dla procesu widzenia, często jest bagatelizowana i niedodiagnozowana. A tymczasem, nawet umiarkowane objawy alergicznego zapalenia spojówek, znacznie obniżają jakość życia pacjentów.
22.06.2009
1