Pytania i odpowiedzi

Czy należy zrezygnować z posiadania zwierzęcia? I czy może są hipoalergiczne psy i koty?
23.08.2018
Alergeny kocie utrzymują się średnio przez 24 tygodnie po pozbyciu się kota.
Czy alergia na sierść zwierząt stanowi istotny problem? Co jest najczęstszym alergenem?
23.08.2018
Jaki lek przeciwhistaminowy wybrać dla dzieci i młodzieży?
23.08.2018
U dzieci i młodzieży należy pamiętać o potencjalnym działaniu sedacyjnym leków przeciwhistaminowych.
Co można zrobić w domu, aby zminimalizować ryzyko ekspozycji na alergeny grzybów i pleśni?
23.08.2018
Najskuteczniejszą metodą ograniczenia ekspozycji na alergeny wziewne pochodzące z grzybów jest usuwanie wszystkich widocznych obszarów zagrzybienia.
Czy stosowanie probiotyków w alergii wziewnej ma sens?
19.07.2018
Na skuteczność poszczególnych probiotyków wpływa wzajemne oddziaływanie drobnoustrojów z mikrobiomem gospodarza i jego układem odpornościowym.
19.07.2018
Czym różni się wiosenne zapalenie rogówki i spojówki od atopowego zapalenia rogówki i spojówki?
19.07.2018
Wiosenne zapalenie rogówki i spojówki​to choroba alergiczna, w której ważną rolę odgrywają mechanizmy zależne od przeciwciał IgE.
Roztocze kurzu domowego – jak unikać?
19.07.2018
Opisano ponad 30 grup alergenów roztoczy, z czego Der p 1, 2 i 23 oraz Der f 1, 2 i 23 indukują odpowiedź IgE-zależną u większości chorych.
19.07.2018
Co to jest smog i jaki wpływ ma na rozwój alergii?
19.07.2018
Smog to nienaturalne zjawisko polegające na równoczesnym występowaniu zanieczyszczeń powietrza, zamglenia i bezwietrznej pogody.
Co warto wiedzieć o pyłku brzozy?
25.06.2018
Składniki zanieczyszczeń powietrza mogą wpływać na nasilenie procesów alergizacji.
Czy pomiar IgE w łzach jest przydatny?
25.06.2018
Fizjologicznie IgE występuje w płynie łzowym w śladowych ilościach.
Jaką rolę odgrywają testy skórne w diagnostyce alergii wziewnych?
25.06.2018
Punktowe testy skórne wykazują wysoki stopień korelacji ze stężeniem swoistych IgE w surowicy.
Do czego w diagnostyce alergii służy nosowa ocena tlenku azotu?
25.06.2018
Obserwuje się dobrą powtarzalność pomiaru NoNO u osób z alergią.
Czy są aplikacje mobilne wspierające chorych z alergicznych nieżytem nosa?
28.05.2018
Powstaje coraz więcej aplikacji medycznych, których celem jest wykorzystanie potencjału smartfonów.
28.05.2018
Jakie są przeciwwskazania do wykonania donosowej prowokacji w diagnostyce chorób alergicznych?
28.05.2018
Donosowe próby prowokacyjne alergenem są dość bezpieczne.
Co może być przyczyną alergicznego nieżytu nosa?
25.05.2018
Wśród przyczyn ANN można wymienić alergeny wziewne, pokarmowe i zawodowe.
Czy polipy nosa zwiększają ryzyko wystąpienia alergicznego nieżytu nosa?
26.04.2018
Polipy są delikatną strukturą, która wyrasta na podłożu zapalenia błony śluzowej do wnętrza jam nosowych, doprowadzając do ich obturacji...
Czy astma oskrzelowa stanowi istotny problem u osób z alergicznym nieżytem nosa?
26.04.2018
Dyskusja nad częstością współwystępowania alergicznego nieżytu nosa i astmy oskrzelowej toczy się już od początku lat 80.
Jak duży problem stanowi alergiczny nieżyt nosa u dzieci?
26.04.2018
Częstość występowania alergicznego nieżytu nosa oceniono m.in. w ramach projektu ISAAC, w którym w latach 1999–2004 poddano analizie ok. 1,2 mln dzieci w 98 krajach...
Który lek przeciwhistaminowy wybrać u dzieci w leczeniu alergicznego nieżytu nosa?
26.04.2018
Dane literaturowe wskazują, że alergiczny nieżyt nosa może rozwinąć się już w 1. roku życia dziecka...