Pytania i odpowiedzi

Roztocze kurzu domowego – jak unikać?

Roztocze kurzu domowego – jak unikać?

Opisano ponad 30 grup alergenów roztoczy, z czego Der p 1, 2 i 23 oraz Der f 1, 2 i 23 indukują odpowiedź IgE-zależną u większości chorych.

Alergeny