Standardy i wytyczne

Diagnostyka i leczenie anafilaksji

Diagnostyka i leczenie anafilaksji

Wokół anafilaksji istnieje wiele sprzecznych opinii i rozbieżności. Definicje zaakceptowane przez towarzystwa alergologiczne różnią się miedzy sobą. Pogląd na to, co nazywamy reakcją anafilaktyczną, a co jeszcze nią nie jest dzieli lekarzy, a leczenie w praktyce często różni się w zależności od specjalności lekarza, który anafilaksję rozpoznaje. Taki stan rzeczy nie sprzyja szybkiemu i skutecznemu leczeniu tej reakcji, będącej bardzo często stanem zagrożenia życia.

Alergiczne zapalenie spojówek - jak diagnozować i leczyć

Alergiczne zapalenie spojówek - jak diagnozować i leczyć

comment 1

Alergiczne zapalenie spojówek jest jedną z najczęstszych chorób oczu i jednym z najczęstszych powodów zgłaszania się pacjentów do alergologa. Ze względu na łagodny przebieg choroby, która nie stanowi zagrożenia dla procesu widzenia, często jest bagatelizowana i niedodiagnozowana. A tymczasem, nawet umiarkowane objawy alergicznego zapalenia spojówek, znacznie obniżają jakość życia pacjentów.

Najczęstsze błędy diagnostyczne w interpretacji badań spirometrycznych

Najczęstsze błędy diagnostyczne w interpretacji badań spirometrycznych

Błędna interpretacja wyniku badania spirometrycznego może być przyczyną dwojakiego rodzaju błędów. Wynik może być fałszywie dodatni, czyli identyfikować zaburzenia, tam gdzie ich nie ma, lub fałszywie ujemny, czyli nie rozpoznawać zaburzeń, tam, gdzie one występują. Niezależnie od rodzaju błędu, jeżeli wynik badania ma wpływ na proces decyzyjny, to prowadzi to do błędnych decyzji terapeutycznych bądź orzeczniczych. Poniżej przedstawione zostały błędy, które spotyka się w codziennej praktyce klinicznej.

Alergeny