Artykuły

Alergiczny nieżyt nosa u dzieci

Alergiczny nieżyt nosa u dzieci

Alergiczny nieżyt nosa jest chorobą o złożonej etiologii, na którą składają się zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe.

Miejsce cholinolityków w leczeniu astmy w świetle badań klinicznych

Miejsce cholinolityków w leczeniu astmy w świetle badań klinicznych

Do głównych działań atropiny i leków z grupy cholinolityków w obrębie układu oddechowego należą: rozkurcz mięśniówki gładkiej oskrzeli, zmniejszenie produkcji i zagęszczenie śluzu, zahamowanie ruchu rzęsek oraz zwolnienie ewakuacji śluzu z oskrzeli.

Leczenie astmy zgodnie z fenotypem zapalenia

Leczenie astmy zgodnie z fenotypem zapalenia

comment 1

Astma zaczęła być postrzegana jako schorzenie heterogenne, obejmujące odrębne jednostki o swoistej klinice, fizjologii i patogenezie, wymagające zindywidualizowanej terapii.

Mamy epidemię alergii

Mamy epidemię alergii

Doniesienia wskazują, że u ponad 220 mln Europejczyków notuje się różne postaci chorób alergicznych, a w roku 2025 problem ten będzie dotyczył ponad połowy populacji.

Nadwrażliwość na pokarmy – ABC lekarza praktyka

Nadwrażliwość na pokarmy – ABC lekarza praktyka

Nadwrażliwością na pokarmy nazywamy każde negatywne dla zdrowia skutki wynikające z oddziaływania pokarmu potencjalnie uznawanego za bezpieczny i niestanowiący zagrożenia dla większości populacji.

Leki przeciwhistaminowe w terapii alergicznego nieżytu nosa

Leki przeciwhistaminowe w terapii alergicznego nieżytu nosa

Nowa generacja leków przeciwhistaminowych charakteryzuje się dużą skutecznością w leczeniu alergicznego nieżytu nosa i wysokim profilem bezpieczeństwa zarówno u pacjentów dorosłych, jak i pediatrycznych.

ACO: nakładanie astmy i POChP – nowe spojrzenie

ACO: nakładanie astmy i POChP – nowe spojrzenie

Pojęcie zespołu nakładania astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) –– ACOS (lub w polskim piśmiennictwie ZNAP) – zostało szerzej przedstawione w standardach GINA w 2014 r. Co ciekawe najnowsza aktualizacja GINA 2017 zrezygnowała z pojęcia zespołu nakładania (ACOS) na rzecz nakładania astmy i POChP (ACO).

Leczenie astmy – jak poprawić komunikację pomiędzy lekarzem a pacjentem

Leczenie astmy – jak poprawić komunikację pomiędzy lekarzem a pacjentem

Kiedy dostrzeżono, że kontakt pomiędzy lekarzem a pacjentem to coś więcej niż czynności lecznicze, a każdy z uczestników tej relacji wkracza w nią nie tylko w celu rozwiązania problemu, jakim jest choroba, ale także angażując swoje nadzieje, obawy, poglądy i dążenia, przed lekarzami otworzyły się nowe możliwości budowania porozumienia z pacjentami i zwiększenia skuteczności całego procesu terapeutycznego.

Alergeny